رویدادها

زندگینامه

فرهاد نجفی متولد مهرماه ۱۳۶۶، نیشابور
از کودکی دلبسته تماشای فیلم&rl